z - Sense categoria

Emplaçar


Torra ’emplaça’ el govern de Sánchez a derogar el decret que facilita que les empreses se’n vagin de Catalunya

 

https://dellengua.files.wordpress.com/2018/08/87b76-organitzadorsetmanal-5.jpg

Segons aquest titular (Ara, 15 de juny 2018), i també d’acord amb una moda que, de fa molt de temps, s’ha estès en tota mena de publicacions, potser el Diccionari de la llengua catalana haurà de modificar la definició del verb «emplaçar», fins ara definit així,

emplaçar v. tr. [LC] [AD] Designar el lloc que ha d’ocupar (un edifici, un monument, etc.).

perquè aquest repertori hi afegeixi una accepció que no emmeni els catalans a situar-se fora de la normativa. La nova accepció no sembla pas desitjable, però sí possible.

D’acord amb la definició anterior, fóra absurd entendre que el president Torra «designi el lloc que ha d’ocupar el govern de Sánchez». El que vol dir la notícia és que «Torra dóna a Sánchez un temps determinat («plazo») perquè derogui un decret» o, dit amb altres paraules, «el crida, l’insta, a derogar el dit decret, o li ho demana amb una certa pressa».

Això és el que entenem que vol dir el periodista, si ens basem en la primera accepció del verb «emplazar» que dóna el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua: «Dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de algo». El diccionari oficial de l’espanyol basa aquesta accepció en el concepte «plazo».

L’ús de «emplaçar» en català amb un sentit que no veiem en els diccionaris de més ús és un fet fàcilment comprovable. L’adequació de la norma a la realitat –divisa actual de l’organisme normatiu– farà que allò que consideràvem inadequat («plazo») hagi de tenir així mateix un trasllat fidel al Diccionari de la llengua catalana?

Si els responsables del diccionari oficial de la llengua catalana no optaven per aquesta ampliació —que no ho fessin ens semblaria l’única decisió sàvia, però poc conseqüent amb les seves darreres revisions i ampliacions semàntiques—, serien els periodistes que haurien de recórrer a solucions no dependents de les formes espanyoles (s’haurien de basar en alguna d’aquestes possibilitats: fer una crida, cridar (vg. DCVB IV 2), instar, demanar, reclamar, etc.), és a dir, no haurien de traduir literalment les notícies o, encara millor, però difícil, haurien de pensar en la llengua en què escriuen.

 

RT

 

Estàndard