Sintaxi

L’article (IV)


L’article absent

L’article determinat és un element necessari en determinades posicions, de manera que, ometent-lo, alteraríem una de les bases naturals del sistema (vegeu, per exemple, «Places i carrers» en aquest mateix blog). Però com que tota regla té excepcions, no serà de més de recordar alguns casos en què, amb un valor tant locatiu com d’acció, estat o activitat, el nom pot ser introduït directament per la preposició sense l’auxili de l’article. Cal reconèixer, amb tot, que molts d’aquests casos d’absència de l’article han caigut en desús, com és ara «a estudi» o «a costura», per canvi de costums i sistemes de vida.

Entre altres casos, recordem aquests, normalment precedits dels verbs «anar», «viure», «ser»:

 • a escola, a col·legi, a estudi, a classe, a costura, a lliçóAquesta canalla, a quina hora entren a escola? A quina hora surten de col·legi? La noia d’en Joan ja anava a estudi, però es va posar malalta i s’ha hagut d’estar tres mesos sense anar-hi.
 • a plaça, a mercat, a firaAra no em demaneu res, que vaig a plaça a comprar quatre coses, però torno de seguida. A mercat ens vam trobar el gendre d’en Lluís.
 • a pagès,  a ciutat, a muntanya, a marEls de can Riera sempre havien viscut a pagès, però com que els fills estudien, han llogat un pis a ciutat.  A nosaltres, les vacances, més que a mar, ens agrada passar-les a muntanya.
 • a taulaJa érem tots a taula, que va arribar la noia de la botiga amb la beguda que havíem encomanat.
 • a teatre, a concert, a missa, a ofici, a funeral, a enterroDemà no ens podem distreure, perquè anem a teatre i hem de sortir puntuals. Llavors, les dones no anaven a enterro; només hi anaven els homes. Es va morir en Josep i vam haver d’anar a funeral a Vilanova. (Sobre «enterro», aquests versos de L’Atlàntida, citats per Joan Sales, justifiquen que incloguem el mot al costat d’«enterrament»: «L’interrompé un tità, de la natura esguerro, / que guerxo i d’estrafeta figura es veu entrar, / i esblanqueït, com mort que fuig de son enterro.).
 • a palau (referit a un palau conegut, determinat) — Demà el president oferirà una recepció a palau.
 • a port Quan entraven a port amb el transbordador,  ja van veure que els esperava tota la parentela.

.

RT

Anuncis
Estàndard
z - Sense categoria

Un article innecessari (III)


El deute de la Generalitat va créixer en el segon trimestre de l’any en més de 2.348 milions d’euros,  fins als 66.813 milions

[Ara, 12 de setembre 2015]

 

En l’expressió de quantitats, s’ha adoptat d’uns quants anys ençà l’hàbit d’acompanyar indiscriminadament aquestes quantitats de l’article determinat:

 • La campanya ha arribat a les 14.600 adhesions.
 • El deute s’acosta als 4.280 milions d’euros.
 • Un pressupost superior als 4.500 milions d’euros

Aquest article determinat –l’article ens porta justament a demanar-nos de quines 14.600 adhesions parlem; quins són aquests 4.280 milions d’euros, etc.–, semblaria acceptable en el cas d’acompanyar quantitats de les considerades «rodones» i en certa mesura simbòliques o de referència, o de fer-ho a quantitats relatives a fets coneguts:

 • Han arribat als 100.000 socis (cent mil és una quantitat ben rodona)
 • Han arribat als 12.300 socis que havien tingut fa anys (aquí hi ha una referència clara a un fet anterior, conegut o que serveix de referència)

No hauria resultat clara la informació de l’exemple inicial si haguéssim parlat d’un deute que pot créixer fins a 66.813 milions?

L’article no sembla útil ni necessari quan es limita a expressar un nombre, una simple quantitat no referida a cap altra magnitud. Així com diem «Tenen Ø 11.300 adherits» i no «Tenen els 11.300 adherits», no creiem que hi hagi cap motiu per dir «Han arribat als 11.300 adherits», «La recaptació ha assolit els 7.300 €». L’adopció d’aquest article no sembla respondre més que al mimetisme d’un ús infonamentat de l’espanyol modern.

Pot semblar que aquest ús adquireix un relleu especial en presència del verb «superar». No hi ha cap problema, però, a dir: «L’exposició ha superat 130.000 visitants», equivalent a «ha passat / ha tingut més de de 130.000 visitants», fórmula que creiem normal i suficient.

 

RT

Vegeu també aquestes observacions sobre altres usos impropis de l’article determinat.

Estàndard